Македонски  |  English

Производи: Ентериер

VavLIM лепак за тапети

VävLIM P еколошки лепак за тешки тапети

Намена
VävLIM P е еколошки лепак и се користи за лепење на тешки тапети, glas-fiber, тексти ...

Погледни производ

Стаклени тапети

Стаклените тапети се неуништлива површина.
Многу се лесни за лепење на ѕид и боење.
Обезбедува површина без видливи спојни површини.
Исто така ги прекрива пукнатините на ...

Погледни производ