Македонски  |  English

Машини за продажба

CNC ЦЕНТРИ ЗА ПРОДАЖБА

CNC Вертикален обработувачки  центар HURCO VM1

Модел

Управување тип

Опис

Технички карактеристики 

 

CNC вертикален обработувачки

центар HURCO VM1

VM1

- алати 16

 
X do 660mm
Y do 330
Z do 400

 CNC Вертикален обработувачки  центар Chiron

Модел

Управување тип

Опис

Технички карактеристики 

 

Chiron CNC Вертикален обработувачки

центар Chiron

Fanuc 10

3 Оски

Број на алати=36

Изменлив (вртлив) стол со 6

хидраучични менгемиња

X do 700
Y do 400
Z do 450

 

 

CNC мини центар Кортини

Модел

Управување тип

Опис

Технички карактеристики 

 

CNC мини центар Кортини

Кортини - степ

-4 оски

 

 

CNC Координатна фреза првомајска

Модел

Управување тип

Опис

Технички карактеристики 

 

Prvomajska CNC координатна фреза

          Искра  

X do 700
Y do 400
Z do 300

 

 

CNC Вертикален обработувачки  центар Hackler & Koch

Тип

Управување тип

Габарит

Должина на парче

CNC Вертикален Центар Hackler & Koch IS040

 

40 алати

X=1600

Y=400

Z=400

 

 

CNC Вертикален обработувачки  центар WEBO

Модел

Управување тип

Опис

Технички карактеристики 

 

CNC вертикален обработувачки

центар WEBO  4 осна

Fanuc 10

Во фаза на замена

- алати 48

 
X do 1000mm
Y do 800
Z do 600

 

CNC Вертикален обработувачки  центар МАHO 100

Тип

Управување тип

Габарит

Должина на парче

CNC Вертикален обработувачки  центар МАHO 100

Во фаза на замена на управување

   

 

 

CNC ДЕРБОНЗИ ЗА ПРОДАЖБА

CNC Вертикална глодалка SAJO so CNC Heidenlain 155/ IS650

Тип

Управување тип

Габарит

Должина на парче

CNC Вертикална глодалка SAJO so CNC Heidenlain 155/ IS650

CNC Heidenlain

 

X=1600

Y=600

Z=600

 

 

-

CNC струг "Wailer Primus"

Тип

Управување тип

Габарит

Должина на парче

CNC струг "Wailer Primus"

sinumeric

Преодна хилзна до Ø36mm
Футер  до  Ø 150
до 300 мм

 

 

Пила BMSO 320

Со  Бесконечна трака со автоматско додавање и работа.Д.”Игма инжене

CNC струг ZMM-Сливен

Модел

Управување тип

Опис

Технички карактеристики 

 

CNC струг ZMM-Сливен

INEL-IGMA

- алати 6

 
Футер до  Ø400
Вн.Стегање до   Ø500

Должина на парче до 700мм

 

CNC Струг US-500-MZT

 

Тип

Управување тип

Габарит

Должина на парче

CNC струг "US 500" MZT

INEL-IGMA

Футер до  Ø400
Вн.Стегање до   Ø500

8 алати

700 мм

 

неринг”-Ск

CNC струг Питлер NF-160

Модел

Управување тип

Опис

Технички карактеристики 

 

CNC струг Питлер NF-160

Sinumeric

- 12 алати

Преодна хилзна до Ø55
Футер (парче до  Ø 200)

Должина на парче до 300мм

 

CNC струг Питлер NF-160/2

Модел

Управување тип

Опис

Технички карактеристики 

 

CNC струг Питлер NF-160

Sinumeric

- 16 алати

Преодна хилзна до Ø55
Футер (парче до  Ø 200)

Должина на парче до 300мм

 

 

УНИВЕРЗАЛНИ МАШИНИ ЗА ПРОДАЖБА

Универзален струг ТОЗ

Тип

Управување тип

Габарит

Должина на парче

Универзален струг ТОЗ

 

до Ø 400 L= 2000  

 

 

Машина за валање навој од Фра чачак

од М10 до М27

Сo FT глави

 

А.Д.”Игма инженеринг”-СкопјеА.Д.”Игма инженеринг”- СкопјеА.Д.”Игма инженеринг”-СкопјеА.Д.”Игма инженеринг”-СкопјеА.Д.”Игма инженеринг”-

Фреза липида

 

Модел

 

 

Технички карактеристики 

 

Фреза липида

 

 

 

700х400х300

 

 

РАДИЈАЛНА ДУПЧАЛКА

Модел

 

 

Технички карактеристики 

 

Радијална дупчалка

 

 

 

2000х1000х1000

 

Брусалка за равно брусење,

под агол и оштрилица за алат

СкопјеА.Д.”Игма инженеринг”-Скопје

Модел

 

 

Технички карактеристики 

 

Брусалка за равно брусење,

под агол и оштрилица за алат

 

 

 
 

 

 

Брусалка за надворешно округло брусење

Модел

 

 

Технички карактеристики 

 

Брусалка за надворешно округло брусење

 

 

 

до  Ø 200 L= 800

 

 

 

СТРУГ КОРЕЕЦ”г”-Скопје

Модел

 

 

Технички карактеристики 

 

Струг Кореец

 

 

 
  до Ø 400 L= 1300

 


.Д.”Игма инженеринг”- СкопјеА.Д.”Игма инженеринг”-СкопјеА.Д.”Игма инженеринг”-енеринг”-Скопје

Фреза ПРВОМАЈСКА

Тип

Управување тип

Габарит

Должина на парче

Фреза ПРВОМАЈСКА

 

X = 700, Y= 400, Z= 300  

 

 

Алатна фреза

Модел

Управување тип

Опис

Технички карактеристики 

 

Алатна фреза

 

-Хоризонтална глава

-Вертикална глава

-Штос глава

-Вртлива маса

-Рачно и електрично движење на сите оски

X do 700
Y do 400
Z do 300

 

ОСТАНАТИ МАШИНИ ЗА ПРОДАЖБА

Столбни дупчалки = 3ком.

Маказа за лим до 3мм=1ком.

Ексцентар преси до 40т.=2ком.

Ексцентар преса 40т. со вакумско окинување=1ком.

Ексцентар преса 63т.=1ком.

Апарати за C02 заварување

Агрегат за електро заварување

Машински Бонсек = 3ком.