Македонски  |  English

Референци: Ентериер

Капацитети

А.Д.Игма инженеринг за потребите на својата производна дејност располага со
следните капацитети:


1.Производна единица бр.1 Кадино-Скопје =400м2
2.Производна единица бр.2 Кадино-Скопје =700м2
3.Деловно административен објект нас.Илинден-Скопје = 900м2

 

Врз основа на нашите можности за извршување на работи за
Ваши потреби, Ви го претставуваме нашиот капацитет со кој
што располагаме:


УНИВЕРЗАЛНИ МАШИНИ:
1. ДРЕБОНЗИ
2. ГЛОДАЛКИ
3. РАДИЈАЛНА ДУПЧАЛКА
4. ДУПЧАЛКИ
5. МАШИНА ЗА ВАЉАЊЕ НАВОЈ
6. БРУСАЛКА ЗА ОКРУГЛО БРУСЕЊЕ
7. УНИВЕРЗАЛНА ОСТРИЛИЦА
8. МАШИНСКИ БОНСЕК
9. ВЕРТИКАЛНА ПИЛА
10. ЕКЦЕНТАР ПРЕСИ
11. МАКАЗА ЗА ЛИМ


ПРОГРАМСКИ ЦНЦ МАШИНИ
1. УС-500 ДРЕБОНГ
2. ЦНЦ-ПИТЛЕР НФ-160
3. ВЕРТИКАЛЕН ОБРАБОТУВАЧКИ ЦЕНТАР WEBO
4. ГЛОДАЛКА ПРВОМАЈСКА
5. ВЕРТИКАЛЕН ОБРАБОТУВАЧКИ ЦЕНТАР-HURCO
6.ВЕРТИКАЛЕН ОБРАБОТУВАЧКИ ЦЕНТАР-CHIRON