КАРАКТЕРИСТИКИ
TRÉSOR BASE е производ за внатрешна употреба добиен со комбинирање смоли во водена емулзија, избрани пигменти и специјални додатоци кои гарантираат за производот. Неговата формула овозможува совршена пропустливост на декорациите каде се користи овој производ. Производот е не запалив и е пријателски за човекот и животната средина.

ПРИМЕНА
Може да се користи на ѕидарски површини, гипс картон и било која друга зидна површина. Тој е исто така погоден за декорација на железни носачи, дрво, цинк, лим, алуминиум, ПВЦ, светли легури.