BetoCoat Travertine

Намена
BetoCoat Travertine е специјален декоративен малтер на водена база кој овозможува креирање на ефект на природен камен-травертин. Воглавном се користи за внатрешна декорација, но може да се користи и на надворешни површини..
Специјални карактеристики
Слабите или оштетени површини треба да се премачкаат со BetaPrime пред нанесување на BetoCoat Travertine. За примерисани помалку оштетени површини може да се користи и MicroDisperser. Спречува создавање на габи, алги и бактерии.
Начин на користење
Нанесете BetoCoat Travertine со нерѓосувачка глетарица во дебелина од 2мм. Обработете ја површината со адекватната алатка (пластичен чешел, остра четка) создавајќи неправилни вени и вдлабнувања од типот на пчелини гнезда. Кога површината ќе започне да се суши (после 30 минути), нежно поминете со влажна прохромска глетарица по површината за да вените и вдлабнувањата се изравнат со површината. Кога површината е во последна фаза на сушење (2 до 4 часа), по желба, со нерѓосувачка шпакла или штрафцигер уцртајте блокови од камен и потоа со глетарица поминете по површината притискајќи ја. Почекајте 24 часа пред нијансирање на површината со VäggLasyr во саканата нијанса. Завршниот слој се добива со внимателни испирање на нанесениот слој на VäggLasyr со влажен сунѓер.
Да се заштити од смрзнување.
По лиценца на Colorex AB Sweden произведува
Matox AD Srbija Замја на потекло: Р.Србија
Увозник и дистрибутер за Р.Македонија:
А.Д.”Игма инженеринг”-Скопје
МК BetoCoat Travertine

Совет:
Погледнете во посебниот каталог за BetoCoat
Препорачан алат: Прохромска глетарка или прохромска шпакла, сунгер, специјални четка за травертин.