VävLIM P еколошки лепак за тешки тапети

Намена
VävLIM P е еколошки лепак и се користи за лепење на тешки тапети, glas-fiber, текстил и останати материјали во суви внатрешни простории.
Специјални карактеристики
VävLIM P е лепак кој доста долго останува неврзан (обработлив) и кој има доста добра моќ на лепење. На еден килограм лепак се додава 16 литри вода.
Начин на користење
Подлогата треба да биде чиста, сува и без прашина. Неравните и многу впивливите површини треба да се премачкаат со ProjektGRUND. Потребно е да се биде внимателен да VävLIM P не се нанесе на предната страна на тапетите, затоа што може да дојде до промена на бојата или сјајот на тапетите. Доколку дојде до ова исперете со ладна вода. Кога се користат тапети од хартија, лепакот се нанесува на нивната позадина. Прочитајте го упатството од производителот на тапетите. За лепење на glas-fiber лепакот се нанесува на ѕид. Потоа лепакот се нанесува на glas-fiberot со четка или слична алатка. Нанесете голема количина VävLIM P, затоа што glas-fiberot мора да биде тотално потполнет. Никогаш неможете да нанесете премногу VävLIM P. Внимателно нанесете доволно лепак на тешко пристапните места (позади радијатори, во аглите) .
Да се заштити од смрзнување.
По лиценца на Colorex AB Sweden произведува
Matox AD Srbija Замја на потекло: Р.Србија
Увозник и дистрибутер за Р.Македонија:
А.Д.”Игма инженеринг”-Скопје

Совет:
Идеален е за лепење на тешки тапети и glass fiber.
Препорачан алат: Кончан ваљак со должина на влакна 14-18мм.