BetoPaint

Намена
BetoPaint е паропропусна мат боја на водена база за надворешна примена на материјали со минерални состојки (малтер,бетон,цигла и други). Така да може да се користи внатре во окружувања кој се под влијание на влага. Има добра покривна моќ, што значи дека површината се прекрива со мала количина на боја а нанесениот слој е максимално паропропустлив.
Специјални карактеристики
BetoPaint е изразито паропропусна боја, дури и солите можат да продрат низ нанесениот слој. Ако солите не продираат низ бојата тие ќе останат под нанесениот слој. Солите ја одржаваат водата, и на ладно време нанесениот слој ќе испука кога таа вода ќе замрзне. Во комбинација со BetoPrime се креира доста сигурен површински слој на боја кој ја одбива водата од фасадата иако во исто време не дозволува да продре водата од под бојата. Овој производ е дел од ColorexMIX системот за тонирање.
Начин на користење
Површината мора да биде чиста и сува со максимално 18% влажност. Не работете на температури под +5°C и на влажност на воздухот над 80%. Изчеткајте ја површината со челична четка, исперете ја , очистете ја и исушете ја добро. Бидете вниметелни кога премачкувате стара површина која претходно била премачкувана со алкид, затоа што тие материјали не се паропропустливи. Не бојте во подебел слој отколку што е неопходно за добро покривање. Се нанесува со ваљак, четка или со прскање. Задолжително користете BetoPrime пред користење на BetoPaint.
Да се заштити од смрзнување.
По лиценца на Colorex AB Sweden произведува
Matox AD Srbija Замја на потекло: Р.Србија
Увозник и дистрибутер за Р.Македонија:
А.Д.”Игма инженеринг”-Скопје

Совет:
Задолжително користете BetoPrime пред нанесување на BetoPaint