Beto Prime- силикатна подлога

Намена
BetoPrime е силикатна подлога за надворешна употреба на минерални подлоги (малтер,бетон,цигла и други). Така да може да се користи внатре во окружувања кој се под влијание на влага. Погоден е за минерални подлоги секаде каде се бара добро прилепување на подлогата.
Специјални карактеристики
BetoPrime реагира хемиски со алкалите во подлогата. Површината ја прави цврста и ја заштитува. Продира длабоко во подлогата, ја подига pH вредноста и ги поврзува меките површини и од нив создава јаки површини погодни за завршна обработка со боење. Преку реакција со алкалите во подлогата се намалуваат капиларите и тоа помага површината да дише подобро. Неопходен е за обезбедување на добри резултати на минерални подлоги.
Начин на користење
Подлогата која што се обработува мора да биде чиста и сува. Несмее да се работи на температури под +5°C и на влажност на воздухот над 80%. Старата боја мора да се отстрани со помош на челична четка, а потоа површината треба да се отпраши и очисти. Оставете добро да се исуши. BetoPrime има многу мала вискозност и нејдобро е да се нанесува со прскање. Посебно обратите внимание на аглите и на скриените места. BetoPrime тешко се отстранува од стаклени површини, и затоа потребно е добро да ги заштитите прозорците.
Да се заштити од смрзнување.
По лиценца на Colorex AB Sweden произведува
Matox AD Srbija Замја на потекло: Р.Србија
Увозник и дистрибутер за Р.Македонија:
А.Д.”Игма инженеринг”-Скопје

Совет:
Beto Prime  се користи во систем со фасадните бои и фасадните малтери Beto Paint и Beto Coat.