LackNafta-деароматизиран еко-растворувач

LackNafta  е деароматизиран еко- растворувач. Се користи за чистење на алат и разредување на следните производи:Cuprolex, GrundOlja, Kinesisk TräOlja, RostSkydds Primer i TräLasyr.


По лиценца на Colorex AB Sweden произведува
Matox AD Srbija Замја на потекло: Р.Србија
Увозник и дистрибутер за Р.Македонија:
А.Д.”Игма инженеринг”-Скопје

Совет:

Се користи за чистење на алат и разредување на следните производи:Cuprolex, GrundOlja, Kinesisk TräOlja, RostSkydds Primer i TräLasyr.