MATOX 200k се користи за лепење на плочи од стиропор. Водоотпорен е. Производот е отпорен на мраз и овозможува добра врзовна моќ на различни подлоги (без лизгачки елементи). Врмето на вградување не е повеќе од 90 минути.