MATOX 600F се користи за фугирање на ѕидни и подни керамички плочки, клинкер, стакло мозаик и камени плочи. Погоден за фугите до 5 mm, само за внатрешна употреба. Се произведува во голем број на нијанси на бои БОИ MATOXCOLOR малтер.