MATOX 105S се користи за малтерисување на надворешните фасади на згради. Успешно се применува и се придржува и на површината на керамички тули, шупливо глина блокови, бетон, сипорекс.