MATOX 110PG се користи за фино израмнување површините на објектите, претходно третирани малтер MATOX MATOX 100U или 105S. Во цврстина одговара на малтер М1. Време обработливост на овој малтер е над 180 минути.