Македонски  |  English

Производи: Ентериер

Matox -800BK премаз за бетон Betonkontakt

Matox -800BK премаз за бетон Betonkontakt

...

Погледни производ

Matox -110PG машински малтер за пердашење

MATOX 110PG се користи за фино израмнување површините на објектите, претходно третирани малтер MATOX MATOX 100U или 105S. Во цврстина одговара на малтер М1. Време обработливост на овој малтер е ...

Погледни производ

Matox -105S машински малтер- надворешен

MATOX 105S се користи за малтерисување на надворешните фасади на згради. Успешно се применува и се придржува и на површината на керамички тули, шупливо глина блокови, бетон, сипорекс.

...

Погледни производ

Matox -100U кречно-цементен машински малтер

MATOX 100U се користи за малтерисување на внатрешни ѕидни и плафонски површини на објекти. Успешно се применува и се аплицира и на површината на керамички тули, шупливи глина блокови, бетон, сип ...

Погледни производ

Matox -605S маса за фугирање-надворешна

MATOX 605S се користи за фугирање ѕидни и подни керамички плочки, клинкер, стакло мозаик и камени плочи. Погоден за фугите до 5 мм, за внатрешна и надворешна употреба. Се произведува во голем бр ...

Погледни производ

Matox -600F маса за фугирање-внатрешна

MATOX 600F се користи за фугирање на ѕидни и подни керамички плочки, клинкер, стакло мозаик и камени плочи. Погоден за фугите до 5 mm, само за внатрешна употреба. Се произведува во голем број на ...

Погледни производ

Matox -205S лепак за стиропор и минерална волна

MATOX 205S се користи за лепење стиропор плочи, минерална волна, фиберглас мрежа, како и за изработка на ДЕМИТ ® фасада. Водоотпорен е. Производот е отпорен на мраз и овозможува добра врзовн ...

Погледни производ

Matox -208F лепак за стиропор

MATOX 200k се користи за лепење на плочи од стиропор. Водоотпорен е. Производот е отпорен на мраз и овозможува добра врзовна моќ на различни подлоги (без лизгачки елементи). Врмето на вградување ...

Погледни производ

Matox -203К Лепак за керамички плочки

MATOX 200k се користи за лепење на подни и ѕидни плочки. Водоотпорен е. Производот е от ...

Погледни производ

Matox -200К Лепак за керамички плочки

MATOX 200k се користи за лепење на подни и ѕидни плочки. Водоотпорен е. Производот е отпорен на мраз и овозможува добра врзовна моќ на различни подлоги (без лизгачки елементи). Врмето на вградув ...

Погледни производ

Matox -305G Глет маса внатрешна

MATOX 305G се користи за фино израмнување (мазнење) гипс плочи, малтер и бетонски внатрешни ѕидни и плафонски површини. Таа лесно се применува. Обезбедува рамна и мазна  по ...

Погледни производ